www.podlahovo.sk ,, Zdravie, kvalita a čistota je vaša istota "

NAJPRÍSNEJŠIE EMISNÉ CERTIFIKÁTY

NAJPRÍSNEJŠIE EMISNÉ CERTIFIKÁTY

Napadajú Vás niekedy obavy ako rozpoznáte kvalitnú a zdravú vinylovú podlahu od tej, ktorá zamorí Vašu domácnosť škodlivými látkami? Verte, že to vôbec nie je problém. Aby ste sa v tom vedeli zorientovať, poslúžia Vám na to certifikáty o zdravotnej nezávadnosti, ktoré zaručujú používanie nezávadných surovín a správny technologický postup pri výrobe vinylovej podlahy.

Spoločnosť Eurofins má v hľadáčiku nízke emisie a udeľuje certifikát Indoor Air Quality Comfort. Certifikát Greenguard udeľuje organizácia UL Environment (Underwriters Laboratories). Obidva tieto najprísnejšie certifikáty nájdete vo vinylových podlahách v našej ponuke.

Vinylové podlahy sú v tomto ohľade veľmi rizikovou skupinou. Keďže patria medzi najvychytenejšie podlahy niet divu , že sa objavia výrobcovia, ktorí chcú preraziť na trh. A tu sa naráža na problém s kvalitou ako aj so zdravotnou nezávadnosťou takýchto podláh.

Ako spoznáte závadnú podlahu?

- pri výbere sa treba zamerať na to aby, aby vinylová podlaha mala jasný pôvod a aby sa z nej nešíril zápach ( ten totiž ani po čase nemusí zmiznúť). Z toho vyplýva, že kvalitné vinylové podlahy musia mať jasný pôvod, ktorý je podložený certifikátmi !

Emisie nestálych organických látok je potrebné riešiť všade – v domácnostiach, školách, zdravotníctve či v komerčných priestoroch. Ich najčastejším zdrojom je totiž stavebný materiál a vybavenie vrátane podlahových krytín. Môžu sa však objaviť aj v náteroch, lakoch či v čistiacich prostriedkoch. Preto je veľmi dôležité vyberať kvalitný materiál a vybavenie. 

Výrobky, ktorými zahŕňate svoju domácnosť uvoľňujú do okolia rôzne látky. Označujú sa ako nestále či prchavé, ktoré sa inhaláciou dostávajú do organizmu a je veľmi ťažké sa im vyhnúť. Preto je dôležité používať výrobky s nízkymi emisiami.

Pozor! Dôležité je vedieť, že voľné prchavé látky sa uvoľňujú aj z prírodných materiálov, čiže nie všetky prchavé látky sú zdraviu škodlivé. Ako príklad uvádzame vyparovanie sa morskej soli, ktorá na ľudský organizmus pôsobí blahodárne.

Všetky vinylové podlahy z našej ponuky sú námatkovo kedykoľvek kontrolované počas procesu výroby a to nie len na začiatku výroby a tým je zabezpečené a garantované, že počas celého výrobného procesu nedochádza k žiadnym zmenám ani k porušeniu nastavení stanovených emisných limitov, a preto majú ako jediné najprísnejšie emisné certifikáty  Indoor Air Comfort Gold Greenguard Gold  a spĺňajú stupeň požiarnej odolnosti Bfl-s1.

 Certifikát Indoor Air Comfort Gold

mceclip0 

  • Istota, že produkty nepredstavujú zdravotné riziko z hľadiska uvoľňovania prchavých látok
  • Čo sa týka znečistenia vnútorného ovzdušia, produkty majú najlepšie výsledky vo svojej triede
  • Produkty vyhovujú všetkým predpisom o emisiách VOC v každej európskej krajine
  • Certifikát IACG je prísnejší než certifikáty EMICODE, GUT, Blue Angel, FEMB LEED a BREEAM

 Certifikát Greenguard  a Greenguard Gold

certif 90x90_small

S rovnakým cieľom vznikol a j certifikát Greenguard Gold.  Za jeho vznikom stojí spoločnosť UL Environment a funguje od roku 2011. Spoločnosť sa stala autoritou v oblasti udržateľných materiálov.

Certifikát Greenguard Gold rovnako pomáha s identifikáciou zdravotne nezávadných výrobkov v oblasti stavebníctva a bývania. Preveruje množstvo voľných prchavých látok a kladie dôraz na udržateľnosť. Certifikácia prebieha taktiež v dvoch úrovniach – Greenguard a Greenguard GOLD.

Aby výrobok získal certifikát musí spĺňať limity v rôznych parametroch. Prebieha tzv. screening na viac ako 10 000 voľných prchavých látok. Testy sa opakujú, prebieha kontrola kvality, a preto si výrobky musia udržať stanovené limity dlhodobo.

Certifikovaný výrobok musí byť vyrobený s ohľadom na životné prostredie. 

Pri Vašom výbere vinylových podláh majte v hľadáčiku vinylové podlahy od overených výrobcov ako je Objectflor alebo Karndean International, ktoré nájdete v našej ponuke.