www.podlahovo.sk ,, Zdravie, kvalita a čistota je vaša istota "

Certifikát Greenguard Gold

Kompletné informácie je ocertifikáte nájdete tu : Greenguard Gold je dôležitý environmentálny certifikát udeľovaný výrobkom, ktoré spĺňajú prísne limity chemických emisií a zabezpečujú zdravšie vnútorné prostredie. Tento certifikát vydáva spoločnosť UL Environment, ktorá je súčasťou celosvetovej vedeckej spoločnosti UL (Underwriters Laboratories).

Výhody certifikátu "Greenguard Gold":

  1. Zdravotná bezpečnosť - výrobky s certifikátom "Greenguard Gold" majú nízke emisie VOC (prchavých organických zlúčenín), čo prispieva k lepšej kvalite vzduchu v interiéri a minimalizuje riziko zdravotných problémov používateľov, najmä detí a citlivých skupín
  2. Certifikát zaručuje, že výrobok spĺňa prísne normy chemických emisií stanovené pre školy a zdravotnícke zariadenia, teda prostredia s vysokými požiadavkami na čistotu ovzdušia.
  3. Široké použitie : výrobky s certifikátom "Greenguard Gold" sú vhodné na použitie v rôznych typoch budov vrátane domov, škôl, nemocníc a kancelárií.

Rozdiely oproti iným certifikátom :

  • Prísnejšie limity : "Greenguard Gold" má prísnejšie limity pre emisie VOC ako základný certifikát "Greenguard". Tieto limity zahŕňajú aj ďalšie špecifické chemické látky, ako sú ftaláty.
  • Zameranie sa na citlivé skupiny : zatiaľ čo niektoré certifikáty môžu mať všeobecné normy kvality ovzdušia, "Greenguard Gold" je špecificky zameraný na ochranu zdravia citlivých skupín obyvateľstva, ako sú deti a starší ľudia.
  • Medzinárodné uznanie : "Greenguard Gold" je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je široko rešpektovaný v priemyselných a spotrebiteľských kruhoch.
  • Transparentnosť : UL Environment poskytuje transparentné informácie o testovacích metódach a emisných limitoch, čo umožňuje zákazníkom lepšie pochopiť význam a hodnotu certifikácie.

Certifikát "Greenguard Gold" tak zaručuje, že vinylová podlaha je bezpečná na použitie vo vnútornom prostredí s vysokými požiadavkami na kvalitu ovzdušia a že bola dôkladne testovaná na emisie škodlivých chemických látok. Spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre podlahu s touto certifikáciou, môžu mať väčšiu istotu, že výrobok nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vnútorného prostredia a zdravie obyvateľov.

Záznamy neboli nájdené...