www.podlahovo.sk
Novinky

BIO vinylová podlaha do každej domácnosti - podlahovo.sk

BIO vinylová podlaha 100% bez ftalátov - Expona Domestic N°1

Výber typu vinylovej podlahy a jej dizajn je jedným z kľúčových bodov pri riešení interiéru. Vinylová podlaha musí spĺňať nielen praktické požiadavky, ale zároveň sa musí spojiť aj s vašimi predstavami o celkovom vzhľade interiéru.


Ako vybrať vinylovú podlahu, aby ste ju mohli použiť v celom priestore, aby ste neboli limitovaní vzhľadom a aby mala aj dostupnú cenu ?

Vinylové podlahy majú stále viac priaznivcov kvôli svojej jednoduchej údržbe, atraktívnym vzorom a vynikajúcej odolnosti. Sú určené do všetkých bytových aj komerčných priestorov, vrátane miestností, ktoré sú zaťažované vlhkom. Ide napríklad o kúpeľne, kuchyne či WC.


Dizajny našich vinylových podláh nie sú pre vás limitom. Udávame nové trendy v tejto oblasti a získali sme mnoho ocenení za dizajn. Z našej kolekcie si vyberiete podlahu pre moderné, technické i rustikálne priestory. Dokonalý autentický vzhľad dreva, kameňa, dlažby či betónu odráža aktuálne trendy interiérového dizajnu.

Ochrana zdravia ľudí a životného prostredia je pre nás vždy na prvom mieste.

Vyrábame 100 % recyklovateľné vinylové podlahy, ktoré sú vhodné pre dlhodobo užívateľné budovy (LEED Credit, BREEAM). Vďaka najnižším emisiám sú taktiež doporučené pre pasívne a nízkoenergetické domy, rovnako aj pre budovy, v ktorých sú napríklad jasle, materské školy či školy. V takýchto budovách a aj v dodatočne zaizolovaných je riziko vysokej koncentrácie emisií v súvislosti s nízkou intenzitou obmeny vzduchu.

Naše BIO vinylové podlahy spĺňajú najprísnejší emisný certifkkát - Indoor Air Comfort Gold

BIO vinylové podlahy Expona Domestic boli prvé na svete, ktoré získali vďaka svojej kvalite dlhodobo najprísnejší certifikát Indoor Air Comfort Gold (AICG). Vinylové podlahy sú vyrobené bez použitia škodlivých zmäkčovadiel, vstupné suroviny podliehajú prísnej kontrole rovnako ako technológia výroby. Samozrejme bez obsahu ftalátov, formaldehydu, pentachlorofenolu, ťažkých kovov a ďalších karcinogénnych škodlivých látok, ktoré sú testované skúšobným inštitútom. Certifikát AICG získa menej než 5% produktov na trhu.


Certifikát AICG spĺňa a výrazne prevyšuje požiadavky emisných certifikátov Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a prísne požiadavky pre dlhodobú užívateľnosť výrobku v budovách.

Expona Domestic – BIO vinylová podlaha 100 % bez ftalátov

Obecne sa v podlahách stretnete s 3-mi skupinami označenia obsahu ftalátov :

  1. 100 % Phthalate Free = 100% bez obsahu ftalátov – výrobok neobsahuje žiadnu skupinu ftalátov, je 100% bezftalátový
  2. Orthophtalate Free = bez obsahu orthoftalátov – výrobok neobsahuje skupinu orthoftalátov, nie je možné označenie 100% bez ftalátov
  3. Phthalate Fee Technology alebo Phthalate Free Production = bezftalátová technológia výroby – ftaláty nie sú pridávané do výrobného procesu. Nevzťahuje sa však na zložku recyklátu pridávaného do výrobku, ktorý ftaláty môže obsahovať. Väčšinou upozorňuje na tento fakt označenie „except recycled content“ – okrem zložky recyklátu. Recyklát môže tvoriť až 35% obsahu vinylovej podlahy.

Výrobky skupín 2 a 3 nie sú označené 100% Phtalate Free (100 % bez ftalátov).

Vaša garancia stálej kontroly kvality

Výrobky s certifikátom AICG sú priebežne námatkovo kontrolované skúšobným inštitútom počas platnosti certifikátu. Je tak garantované, že výrobok ktorý dostal certifikát, je stále vyrábaný v rovnakej kvalite a nie je rozdiel v testovanej vzorke a výrobkom dodávaným na trh.

Kvalitná BIO vinylová podlaha má menej emisií ako prírodné alebo ekologické podlahy

V súčasnosti nespĺňajú žiadne prírodné podlahoviny okrem našich vinylových podláh prísne kritériá pre získanie certifikátu Indoor Air Comfort Gold. Iné výrobky síce neobsahujú PVC, ftaláty a zmäkčovadlá, ako sú marketingovo prezentované, ale vďaka obsahu iných látok ktoré sa takisto testujú ( napr. Formaldehyd), certifikát nezískali. Väčšinou sú držitelia dnes už priemerného certifikátu Blau Engel, kde sa výrobok testuje len raz pri udelení certifikátu, počas celej doby platnosti už nie. Či dodávaný výrobok zodpovedá testovacej vzorke už kontrolované nie je. Je teda ekologická podlaha tá ktorá má priemerný certifikát alebo tá ktorá má skutočne najmenší obsah emisií a je 100 % recyklovateľná ?