www.podlahovo.sk ,, Zdravie, kvalita a čistota je vaša istota "

Certifikát Indoor Air Comfort Gold

Kompletné informácie o certifikáte nájdete tu :"Indoor Air Comfort Gold je prestížny európsky certifikát udeľovaný výrobkom s nízkymi emisiami prchavých organických zlúčenín (VOC). Tento certifikát zaručuje, že výrobok spĺňa najprísnejšie európske normy pre kvalitu vzduchu v interiéri. Certifikát "Indoor Air Comfort Gold" vydáva spoločnosť Eurofins, jeden zo svetových lídrov v oblasti testovania a certifikácie.

Výhody certifikátu "Indoor Air Comfort Gold":

  1. Zdravie : Podlahy s týmto certifikátom majú nízke emisie VOC, čo prispieva k lepšej kvalite vzduchu v interiéri, a tým chráni zdravie používateľov.
  2. Súlad s predpismi : Certifikát zaručuje, že podlahy spĺňajú všetky príslušné európske právne predpisy a normy týkajúce sa kvality vzduchu v interiéri.
  3. Dôveryhodnosť : "Indoor Air Comfort Gold " je uznávaným štandardom v oblasti  vnútorného prostredia a jeho prítomnosť v produktoch zvyšuje bezpečnosť, kvalitudôveryhodnosť výrobku.
  4. Medzinárodné uznanie : Certifikát je uznávaný nielen v Európskej únii, ale aj medzinárodným kontextom a je zárukou vysokej kvality.

Rozdiely oproti iným certifikátom :

  • Prísnosť: "Indoor Air Comfort Gold" je jedným z najprísnejších certifikátov vo svojej kategórii a zahŕňa širší rozsah testovaných látok ako mnohé iné certifikáty.
  • Komplexnosť : okrem testovania emisií VOC môže tento certifikát zahŕňať aj ďalšie aspekty, ako sú emisie formaldehydu, ťažké kovy a iné potenciálne škodlivé látky.
  • Aktualizované limity : "Indoor Air Comfort Gold" pravidelne aktualizuje svoje limity a kritériá na základe najnovších vedeckých poznatkov a legislatívnych zmien, zatiaľ čo niektoré iné certifikáty môžu používať zastarané normy.
  • Transparentnosť : Spoločnosť Eurofins poskytuje podrobné informácie o kritériách a testovacích metódach, čo zvyšuje transparentnosť a overiteľnosť certifikátu.

 Prítomnosť certifikátu "Indoor Air Comfort Gold" na vinylovej podlahe znamená, že podlaha prešla prísnymi testami a je bezpečná z hľadiska emisií škodlivých látok do vnútorného prostredia. Pre spotrebiteľov je to záruka toho, že podlaha je bezpečná pre domácnosti, školy, nemocnice a iné priestory, kde je kvalita vzduchu rozhodujúca pre zdravie a pohodu.

Záznamy neboli nájdené...